Financiering bedrijfsovername slagerij

In 2005 werd een werknemer van een bekende slagerij in Eindhoven in de gelegenheid gesteld het bedrijf van zijn baas over te nemen. Het bedrijf werd gevoerd in een BV; mijn klant werd in staat gesteld de aandelen te verwerven, met als voorwaarde dat de rekening courant, die de oude eigenaar in zijn BV bezat werd afgelost.

Door fiscale wetgeving is dit geen ABC financiering; daarnaast woont de nieuwe ondernemer in België, alwaar hij een woning bezit met een forse overwaarde.

De financiering van de aandelen werd gerealiseerd door in België een 2e hypotheek op zijn eigen woning te nemen. De BV heeft een financiering afgesloten, op basis van de overwaarde, die op de inventaris zat.
Bedrijfsoverdracht is tot ieders tevredenheid middels bemiddeling van Crusio Consult geregeld.

Na 2 jaar vond de nieuwe slager het wenselijk dat de winkelpresentatie vernieuwd werd, een forse investering in het huurpand zou de uitstraling meer van deze tijd maken. Hoewel de ondernemer in eerste instantie bij zijn huisbankier de nieuwe financiering trachtte te regelen, ging dit niet geheel vlekkeloos; de kredietcrisis maakte het niet eenvoudig.

Door bemiddeling van Crusio Consult en een andere presentatie van de kredietvraag is de aannemer inmiddels bezig met de forse verbouwing van de slagerij. Ook de huisbankier is blij dat de kredietuitbreiding op deze wijze tot stand is gekomen.